Mondmaskerplicht rond de school

Cathy Berx, de gouverneur van Antwerpen heeft in de directe omgeving van de school een mondmaskerplicht ingevoerd.

Als u kinderen komt ophalen en brengen, vragen wij om altijd correct een mondmasker (mond en neus bedekken) te dragen in de directe omgeving van de schoolpoort. Dus ook bij het wachten aan de schoolpoort of als u de kinderen komt ophalen bij de nabewaking.

Corona update

Vanaf deze week zijn we van code geel overgeschakeld naar code oranje. Dit heeft gevolgen voor onze schoolwerking. We zullen alle oudercontacten online of telefonisch organiseren. We begrijpen dat dit niet ideaal is en hadden het ook liever anders gezien, maar hopen op uw begrip. We willen het zo veilig mogelijk houden voor alle betrokkenen.

Alle leerkrachten dragen zoveel mogelijk een mondmasker in de gangen en op de speelplaats. Onze leerkrachten van de lagere school dragen een mondmasker als de afstand met de kinderen niet kan worden gegarandeerd, bijvoorbeeld als ze in de klas zich tussen de kinderen begeven. Ze hoeven geen mondmasker te dragen als er voldoende afstand is bijvoorbeeld als ze vooraan in de klas staan om les te geven.

Alle sportactiviteiten, zowel indoor als outdoor, kunnen gewoon doorgaan. Zwemlessen kunnen veilig doorgaan. De klasuitstappen voor onze kinderen kunnen helaas niet doorgaan. Zij worden uitgesteld naar een later tijdstip.

In de klas zullen onze leerlingen een vaste plaats krijgen. Er wordt nog steeds extra aandacht besteed aan handhygiëne: De handen worden gewassen/ontsmet bij het binnenkomen op school, voor- en na de speeltijden, na de boterhammen.

Er wordt in de klas gegeten. Na de boterhammen en na schooltijd worden de banken en stoelen gereinigd met ontsmettingsmiddel. 

De toiletten worden tweemaal per dag gepoetst. Dagelijks worden klinken en trapleuningen gereinigd. 

Enkel essentiële derden zijn toegelaten op school. Dit zijn bijvoorbeeld mensen van het CLB, ondersteuningsnetwerk, de verpleegster. Ouders dienen op voorhand een afspraak te maken.

De leerlingen van verschillende klassen worden bij afwezigheid van een leerkracht niet meer bijeengezet. Dit betekent wel dat wij bij afwezigheid van meerdere leerkrachten moeten overschakelen op een procedure van gedeeltelijke sluiting wegens overmacht. De leerlingen van het 5de & 6de leerjaar en de leerlingen van het 3de & 4de leerjaar worden vanwege hun projectwerk vanaf nu beschouwd als één bubbel.

In voor- en nabewaking vragen wij om zoveel mogelijk de kinderen te brengen en op te halen door dezelfde persoon.